Mé síly často chtěly zradit mě

Mé síly často chtěly zradit mě
Málem jsem nedoufala
uvidět ještě kdy světlo.
Když ale bolestí srdce mi zatrnulo,
tenkrát mně vyšla
jasná hvězda.
Vedla mne –
a já šla za ní
váhavě zprvu,
jistěji potom
čím dál víc.
To co jsem musela skrývat
hluboko v srdci,
to smím teď nahlas zavolat:
Já věřím –
já vyznávám!

Zpět