Kdo vyvede nás z noci ke světlu?

Kdo vyvede nás z noci ke světlu?
Jak skončí ta hrůza?
Kde stihne hříšné soud?
Kdy obrátí se osud?
A už se modlete
a neptejte se dál:
Kdo? Jak? Kde? Kdy?
Kdo zkrvaven potem úzkosti
na hoře Olivové zápasí
s Otcem prosbou úpěnlivou
ten je to co vítězství dobyl,
tady se rozhodly
dějiny světa.
Tam padněte na kolena…

Zpět