Básně

Mé síly často chtěly zradit mě
Pohledem láskyplným
Kdo vyvede nás z noci ke světlu?
Kdo jsi, Světlo…

Zpět