Vzývání Ducha Svatého

sv. Miriam od Ukřižovaného

Duchu Svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.

Duchu Svatý,
jsi to Ty, který nám dáváš poznat Ježíše.
Přijď, můj Utěšiteli!
Přijď, má radosti a můj pokoji!
Přijď, má sílo a mé světlo!
Přijď a osvěť mě, abych našla pramen,
který dokáže utišit mou žízeň.
Jedna Tvá kapka by stačila,
aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.

Ježíš říkal, že přicházíš k nevědomým.
A má nevědomost je veliká.
Neprosím Tě o žádné jiné poznání,
o žádnou jinou moudrost,
než jen jak najít Ježíše
a stále s Ním být.

Duchu Svatý, osvěť mě!
Co mám dělat, abych našla Ježíše?
Učedníci byli nevědomí,
žili dlouho s Ježíšem, a nerozuměli Mu.
I já jsem v Ježíšově domě a nechápu Ho.
Duchu Svatý, když jsi jim daroval své světlo,
už nebyli takoví, jako předtím.
Obnovils jejich sílu a oběť pro ně byla lehká.

Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznivá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu Svatý, celá se ti odevzdávám.

Zpět