Umírání sama sobě

Vzhledem k ostatním

Matka Terezie říká, že během rekreace nemáme posuzovat, zda je nějaká sestra smutná nebo veselá, jestli mluví příliš mnoho nebo příliš málo.
Na rekreaci bychom neměly mluvit o světských záležitostech, máme být mrtvé pro tento svět. Pokud bychom mluvily o světě, byly bychom plné světa a nezemřely bychom mu.
Řehole je smrt…

Vzhledem k přítomné chvíli

Dávej si pozor, aby ses nechovala jako někteří, kteří jsou stále přesvědčeni, že nikdy nemají dost. Vždycky říkej: To stačí! Dobrý Bůh se postará. Buď vždycky spokojená, i když budeš muset něco vytrpět, a Bůh, který chce pro tebe jen dobro, ti pošle všechno, co nutně potřebuješ.

Vzhledem k budoucnosti

Vy, kteří jste popel, proč tolik myslíte na budoucnost?
Nemysli na zítřejší den… Mysli, že zítřek náleží Bohu. Jsi-li věrná dobrému Bohu, nedovolí, aby ti cokoliv scházelo.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět