Ranní modlitba malé Arabky

sv. Miriam od Ukřižovaného

Pane Ježíši,
v tichu tohoto začínajícího dne přicházím k Tobě
a s pokorou a důvěrou Tě prosím o Tvůj pokoj,
o Tvou moudrost a Tvou sílu.
Dej, abych se dnes dívala na svět očima plnýma lásky.
Dovol mi, abych pochopila, že všechna sláva církve,
pochází z Tvého kříže jako ze svého zdroje.
Dej, abych své bližní přijímala jako lidi,
které Ty chceš milovat mým prostřednictvím.
Daruj mi pohotovost, abych s odevzdaností sloužila člověku
a rozvíjela všechno dobré, co jsi do něho vložil.
Má slova ať vyzařují mírnost
a svým jednáním ať rozdávám pokoj.
Ať je můj duch zaujatý jen jedinou myšlenkou,
a to rozsévat požehnání.
Zavři mé uši před každým zlým slovem a zlomyslnou kritikou.
Ať můj jazyk slouží k tomu, aby šířil dobro.
Především mi ale, Pane, pomoz,
abych byla tak plná radosti a dobra,
aby všichni, s nimiž se setkám,
pocítili Tvou přítomnost a Tvou lásku.
Oděj mě leskem své dobroty a krásy,
abych v průběhu dnešního dne lidem zjevovala Tebe.
Amen.

Zpět