Nabývání pokory

Příklad Ježíše; Ježíš se vždy rodí v jeskyni

Ptám se Nejvyššího: Kde bydlíš? On mi odpovídá: každý den si nacházím nové obydlí, nově se rodím v nové jeskyni, v nízké stáji… Jsem šťastný v duši pokorné, v jeslích.
– Ptám se Ježíše, kde bydlí.
– V jeskyni; víte, jak jsem porazil nepřítele? Tím, že jsem se narodil v takovém ponížení…

Polní fialka

Můj Bože a mé všechno, vzbuď se. Řekni mi, po čem toužíš, aby bylo v našich srdcích?
– Polní fialka.

Skrze pokušení

Když budete věrné a budete chtít něco dělat pro Boha, přijde Satan, a bude vás chtít přesvědčit, že jste mimořádné, že všechno děláte dobře a že jste svaté. Budete mít pokušení všeho nechat, z obavy, abyste se nestaly pyšnými. Takto by vám Satan chtěl zabránit v konání dobra, abyste se snažily o dokonalost nebo abyste vykonaly nějaký velkorysý skutek pro Boha. Neposlouchejte ho, pohrdněte jím. Jednejte dál, čas je krátký…

Skrze své hříchy

Je mnoho svatých, kteří se posvětili skrze pokušení k pýše, protože celý svůj život museli proti ní bojovat a konat pravý opak toho, co jim diktovala pýcha. Když je ponoukala, aby šli dopředu, oni šli dozadu; když je nabádala, aby se vyvyšovali, oni se ponižovali; když je přesvědčovala, aby otvírali oči, oni je zavírali; když chtěla, aby mluvili, oni mlčeli.
Všechno zlo pochází z pýchy.
Ale je velkým dobrem muset bojovat proti hříchu; to je velká milost…

Skrze zkoušky

Viděla jsem několik zelenajících se keřů růží, které měly květy. Vedle těchto keřů byl jeden osamělý, který se však zelenal více, měl více květů, a byl krásnější.
Přišel nějaký muž, který se podobal Pánu a vzal ten keř plný květů a umístil ho do temné noci. Tento keř najednou neměl ani slunce, ani rosu, ani radost. Opadaly mu větve, zežloutly mu listy a keř uvadl; byl téměř mrtvý. Ostatní keře, které se těšily z rosy, slunce a dne, řekly: Je třeba vytrhnout tento keř, který usychá z nedostatku vody a slunce; jeho listy zežloutly; vytrhněte ho, vytrhněte ho.
Pán zahrady jim odpověděl: Říkáte mi, abych vytrhl tento keř, protože už nedává růže a jeho květy jsou zvadlé. Nevidíte ale, že pokud byste byly tak jako on zbavené vody a slunce, abyste se mohly osvěžit a zahřát, dávno byste se už změnily v prach? Počkejte a uvidíte.
Za nějaký čas Pán vytáhl tento keř z temné noci a zalil ho; keř znovu rozkvetl, krásněji než kdy předtím; růže se rozvinuly a vůně toho keře přinášela radost těm, kteří ho viděli, a tak chválili Pána.

Skrze opovržení

Je dobré být opovrhovaným, být ničím; je dobré žít na zemi ve smutku, abys byl oslaven v nebi. Každá duše, která hledá zde na zemi pohrdání, bude mít v nebi radost.
Nebudeš stále opovrhovaná, má duše, nebudeš stále trpět, nebudeš stále ubohá; zkoušky netrvají věčně. A tak hledej příležitost, jak se pokořit. Když ti vytýkají, že konáš něco zlého, poděkuj.
Na zemi všechno pomíjí, nezůstaneš tu navždy. Sbírej zásluhy každého dne. Pokaždé, když tebou budou opovrhovat, pokořovat tě, lámat tvou vůli, raduj se: to všechno je dobré pro nebe.
Řekni si: buď pokorná. Raduj se, když tebou opovrhují; raduj se, protože jsi zahalená Pánovým pláštěm. A pokud jsi ve vážnosti a ctěná, plakej krvavými slzami, protože nepřítel tě přijde okrást. Když tebou opovrhují, ať tvé srdce skáče radostí. K čemu by ti bylo, kdyby tě všichni ctili, když by zároveň přišel i nepřítel, aby tě okradl? Zloději nepřichází okrádat chudé, ale bohaté.

Získat pokoru srdce

Cvičte se v pokoře, ale v pokoře srdce. Pokud se duše trápí, když jí něco vytýkají, je to proto, že je pyšná. Když se necháš znechutit, když říkáš: „Už nic víc nebudu dělat; Boží srdce je chladné“, pak bys měla přemýšlet úplně opačně, že je to On, kdo ti posílá toto pokoření.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět