Mlčení

Zachovat mlčení, aby ses uchovala v Bohu

Když zachováváte mlčení, Bůh vás zachová.
Jak k tomu dojde, že jehňátko slábne? To proto, že nezachovává mlčení.
Mlčení je panenství, a my jsme slibovaly mlčení…
Pokud budete uchovávat vzpomínku na Boží přítomnost, Pán vás zachová. Pokud ale nezachováváte mlčení, On nezachová vaši duši…
Pokud ho zachováváte, uchováte si pokoru, mírnost, poslušnost a trpělivost … Nenechte se odradit, ale stále začínejte.
Pán říká: „Važte si mlčení. Nemusíte myslet na pití a jídlo. Všechno předvídám; prosím vás jen o jednu věc: Myslete na mě, a já budu myslet na vás.“
Jestli vy bdíte, On bude bdít…

Mlčení, aby se dával pozor na nepřítele

Budete-li věrné, budete mít svatý život a svatou smrt.
Bůh zařídil, aby byl dům kulatý (betlémský Karmel), aby tomu bylo jako v kasárnách, kde se stojí na stráži a odkud se sleduje, když přichází nepřítel.
Musíte mlčet, abyste slyšely, když přichází nepřítel.
Pán říká: „Drahé ovečky, začněte už teď dobrem, váš pastýř půjde před vámi.“
Buďte takové, jak to po vás žádá Pán, a země se bude točit a nic se vám nestane.
Udělejte to jako včela: sesbírejte med a zbytek nechte.

Vzory mlčení

Ježíš mi dal pět praktických rad týkajících se mlčení:

  1. Míjí den, míjí noc, bez hluku, míjejí v tichu. Vy také zachovávejte mlčení; v mlčení projděte zemí, a najdete radost v nebi.
  2. Když voda vytéká ze zřídla, dělá to bez hluku, bez problémů; tiše teče. Takto se cvičte v mlčení.
  3. Když se sází do země tráva, rostliny, okrasné keře, podrobují se tomu v mlčení, rostou v mlčení, vydávají vůni v mlčení; opadávají, umírají v mlčení, všechno dělají v mlčení. Čiňte podobně.
  4. Hrozny dovolují, aby byly sesbírány v mlčení; dovolují, aby byly vhozeny do lisu a rozdrceny v mlčení; tak se víno stává sladkým. Dobré ovoce se stává sladké díky mlčení. Cvičte se v mlčení.
  5. Napodobujte strom: v mlčení dovoluje, aby ho sťali; v mlčení dovoluje, aby ho pomalovali barvou, jaká se někomu líbí; v mlčení dovoluje, aby ho spálili. Mlčte a nechte se pokořit; pracujte, snášejte utrpení, všechno dělejte v mlčení. Mlčení zachovává nebe.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět