Čistota

Omýt se z hříchů v horké vodě

Když máme skvrnu, nemůžeme ji odstranit studenou vodou; potřebujeme teplou vodu a mýdlo. A když mám skvrnu v duši, nelíbí se mi to; chtěla bych, aby mě dobrý Bůh očistil. Nicméně když mě přichází omýt teplou vodou, začínám křičet, utíkám. A přece, to je právě to, po čem toužím, když Ho žádám, aby mě obmyl. Ó, jak jsem slepá! …

Čistota a láska

Bůh odpouští snadněji hříchy proti čistotě než proti lásce…

Vůně panenství

Zachovávejte pečlivě vůni panenství. Když je vonná kapalina nalita do nádoby, nádoba se uzavírá, aby se vůně nevytratila. Podobně to čiňte s panenstvím; mějte je dobře uzavřené a ono povznese svou vůni do nebe.

Zachovávejte panenství, jako stromy zachovávají svou pryskyřici. Stromy potřebují hodně času, než přinesou ovoce. Bůh bude ovocem panenství v nebi i na zemi.

Tělo pastvou pro červy

Ó tělo, brzy budeš v zemi! Všechno pro tebe pomine. Podívej se na hrob. Jak se tam budeš těšit z radostí a vynálezů světa! Jak tam budeš toužit po krásných šatech, po dobrém jídle! – Toužíš dobře vypadat! Podívej se, tělo, na svou velikost v hrobě. Červi, malí tvorové, tě mají za pokrm; jsou něčím víc než ty.

Když jsi žilo, rozšlapávalo jsi červy; zde tě mají červi za pokrm…

Oklamat své tělo

Předevčírem jsem už nemohla dál. Během křížové cesty už jsem nemohla. Přesto však jsem si řekla: náš Pán nesl kříž!… Když jsem si to takhle řekla, povzbuzovala jsem se a oklamávala, jak se to dělá s dětmi; od zastavení k zastavení, až jsem došla na konec. Pak jsem šla před Nejsvětější svátost a odříkala jsem pětkrát Otčenáš; a upadla jsem…

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět