Chudoba

Sláma

Když děláte dobro, když dáváte, dávejte to Ježíši. Stéblo slámy, dané Ježíši, má obrovskou hodnotu; kdybyste dali celý vesmír, ale ne Ježíši, bylo by to k ničemu.

Výdaje nezbytné a výdaje zbytečné

Pán chce, abychom se v klášteře cvičily v chudobě. Na velkou opravu, která je nezbytně nutná, Pán pošle, co je zapotřebí, aby ji uskutečnil, i kdyby stála milion. Ale zbytečně spotřebované stéblo slámy by zranilo Jeho Srdce a seslal by trest.

Když je dírka bezdůvodně ucpaná, dovede jich otevřít deset z druhé strany.

Zachránit oceán

Je tomu již dávno – byla jsem ve světě – zahlédla jsem Pána na břehu moře. Řekl mi: vidíš to nekonečné moře. Čerpej z něho jenom tolik vody, kolik budeš potřebovat. Ačkoli se moře nemůže vyčerpat, používej ho pouze tehdy, když budeš potřebovat… Je to proto, abych ti dal příklad chudoby, ve které se máš cvičit…

Milovat a pracovat

Jenom milovat nestačí; milovat a pracovat, to je všechno. Láska je setba; práce je klíčení, růst a plození.

Pro sestru kuchařku

Nejsi věrná svaté chudobě. Buď bdělá. Starej se o svou kuchyni stejně, jako se staráš o modlitbu. Kdybys byla bdělejší, ušetřila by sis mnoho těžkých chvil…

Květiny ze záhona

Nikdy byste neměly dovolit, aby se nějaká sestra starala o záhon proto, aby z něho mohla osobně trhat květiny; to ji odvrací od dobrého Boha, a dělá z ní jeho majitelku. Všechno má být společné. Sestra, která se stará o záhon, by se měla těšit z toho, že ostatní sestry přicházejí trhat květiny, protože tím daruje Ježíši květiny dvojnásobně…

Duch vlastnictví

I když novicka činí zázraky, ale není poddajná, nebo i když přinesla milion, ale pak chce vlastnit třeba jen jeden obrázek nebo na něm lpět, matka Terezie říká: pošlete ji pryč s tím, co přinesla.

Duše, která neobětovala svou vůli Bohu úplně, absolutně, neobětovala nic.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět