Chronologie života

sv. Miriam od Ukřižovaného

(1846 – 1878)

1846 5. ledna Miriam Baouardy se narodila v I‘billin (vesnice 20 kilometrů od Nazareta) rodičům Georgeovi Baouardy a Miriam Chahyn.
O tuto dceru prosili při pouti do Betléma, poté, co pochovali dvanáct synů, kteří všichni zemřeli v nízkém věku.
Miriam byla pokřtěná v řeckokatolickém ritu.
1847 Narodil se její bratr Pavel.
1849 Ve třech letech umírá Miriam otec, krátce po něm matka. Miriam se ujímá strýc z otcovy strany, bratra teta z matčiny strany. Bratra již nikdy nespatří.
1851 V pěti letech, když hluboce prožívá smrt malých ptáčků, uslyší ve svém srdci hlas: „Všechno pomíjí! Jestliže mi daruješ své srdce, já v něm zůstanu navždy.“ Tehdy daruje svůj život Kristu.
1854 V osmi letech přistupuje k prvnímu svatému přijímání. Krátce na to se strýčkova rodina spolu s ní přestěhuje do Alexandrie v Egyptě.
1858 Ve dvanácti letech ji strýc zasnubuje s jedním z příbuzných. Na znamení odporu si Miriam ostříhá své vlasy. Strýc ji tři měsíce pokořuje.
7. září Napíše dopis bratrovi a odevzdá ho muslimskému sluhovi svého strýce, který se chystá na cestu do Pavlovy vesnice.
Při rozhovoru, v němž se Miriam odmítá vzdát svého náboženství, ji tento muž podřízne dýkou hrdlo a zahodí ji na opuštěném místě. Asi měsíc je v jeskyni ošetřována „Paní v bílém“. Na krku jí po celý život zůstane jizva dlouhá 10 cm a široká 1 cm; má poškozený hlas.
1858 – 1863 Pracuje jako služka v Alexandrii, v Jeruzalémě a v Bejrútu.
1863 květen Přijíždí do Francie. Začíná pracovat jako služebná v Marseille.
Denně přijímá eucharistii a dlouho se modlí.
Zakouší nadpřirozené milosti, zažívá extázi, která trvá čtyři dny.
1865 květen Na radu zpovědníka vstupuje do řádu Sester svatého Josefa od Zjevení v Marseille. Během eucharistie a modliteb mívá extáze; na jejím těle se objevují stigmata.
1867 červen Mimořádné stavy si sestry vykládají chybně a propouští ji z řádu.
15. červen Nastupuje na Karmel v Pau. Chce zůstat laickou sestrou.
27. července Má obláčku, při níž dostává jméno Miriam od Ukřižovaného.
1868 půst Během každého týdne postní doby se jí od středy do soboty objevují bolestivá stigmata.
24. května Během modlitby v poustevně obdrží milost probodení srdce.
26. července
– 4. září
Čtyřicetidenní posedlost. Všechna utrpení obětuje za církev, Svatého otce, kněze, za obrácení hříšníků a za duše trpící v očistci.
4. září – 7. září Konec posedlosti. Miriam prožije čtyři dny pod nadvládou dobrého anděla.
1869 – 1872 Po tři roky Miriam trpí ďábelskou svázaností, která se nejvíce projeví po složení jejích slibů.
1870 srpen Miriam spolu s dalšími pěti sestrami odjíždí do Indie založit Karmel v Mangalore. Na lodi během plavby zemřou tři sestry.
1871  21. listopadu V kapli kláštera v Mangalore skládá své sliby.
1872  23. září Opouští Mangalore a vrací se do mateřského kláštera v Pau ve Francii.
 5. listopadu Návrat na Karmel v Pau.
1873  22. června První levitace v klášterní zahradě v Pau.
1875 20. srpna Sestra Miriam společně s devíti sestrami a s donátorkou paní Dartigauxovou odjíždí na zakládání Karmelu do Betléma.
1876 půst Sestře Miriam se znovu otevírají stigmata v srdci, na hlavě, na nohou i na rukou.
Mystické manželství; v extázi dostává svatební prsten.
 21. listopadu Kanonické založení Karmelu v Betlémě.
1878  jaro Sestra Miriam se spolusestrami se vydávají do Nazareta, aby tam zakoupily pozemek pro nový Karmel.
 22. srpna Zakopne a spadne na schodech, když nese dělníkům pití; při tom si zlomí levou ruku. Krátce nato se objeví gangréna.
 26. srpna Sestra Miriam umírá.
 27. srpna Pohřeb sestry Miriam. Účastnily se ho obrovské zástupy lidí.
Toho dne bylo nad Karmelem vidět duhu a v karmelitánských klášterech v Betlémě a v Pau byla cítit nádherná vůně.
1919 – 1922 Informační proces.
1927 18. srpna Začátek beatifikačního procesu.
1928  28. listopadu Titul Boží služebnice.
1981  27. listopadu Vyhlášení hrdinských ctností; prohlášena za ctihodnou.
1983  13. listopadu Sestra Miriam Baouardy od Ukřižovaného (Malá Arabka) byla svatým otcem Janem Pavlem II. v bazilice sv. Petra v Římě beatifikována.
2015  17. května Kanonizace papežem Františkem na Svatopetrském náměstí v Římě.

Zpět