Hledat Lásku

sv. Marie Magdaléna deʼ Pazzi

Po svatém přijímání jsem viděla Ježíše plného lásky a zdálo se, jako by chtěl se mnou žertovat. Vedl se mnou milostnou rozmluvu a sladce mi říkal: „Vocavi te e non respondisti mihi.“ ( „Volal jsem tě a tys mi neodpověděla.“) 
A já jsem Mu odpovídala: „Quaesivi te et non inveni.“ ( „Hledala jsem Tě a nenalezla.“)   
A On mi říkal: „Vocavi te, columba mea, et non respondisti mihi.“ ( „Volal jsem tě, holubice moje, a tys mi neodpověděla.“) 
A já jsem opakovala: „Quaesivi te, Dilecte mi, desideravi te, Dilecte mi. Amavi te, amor meus. Quaesivi te, quaesivi te, Dilecte mi, et non inveni.“ ( „Hledala jsem Tě, můj Milovaný, toužila jsem po Tobě, můj Milovaný. Milovala jsem Tě, má Lásko. Hledala jsem Tě, hledala jsem Tě, můj Milovaný, a nenalezla.“) 
A Láska Ježíš, kterému vždycky říkám Lásko, říkal: „Ó snoubenko moje, tolik jsem tě volal, a tys mi neodpověděla!“
A já jsem Mu odpověděla: „Já jsem Tě tolik hledala, a Ty ses nenechal najít, Lásko má!“
Ježíš Láska říkal: „Víš, proč jsi mě nenalezla? Protože jsi mě dost nehledala.“
A já odpověděla: „Víš, Lásko, proč jsem Ti neodpověděla? Protože Tys mě nevolal tak silně, abych Tě slyšela.“
Láska Ježíš říkal: „Dobře mě hledej, snoubenko má, a nalezneš mě.“
Já jsem řekla: „Křič silně a já Tě uslyším.“
Láska Ježíš říkal: „Na tobě, na tobě je, snoubenko má, abys mě hledala.“
A já, z netrpělivosti lásky, řekla: „Lásko, Ty přece víš, že jsi řekl: Kdo víc má, má víc, aby mohl dávat. Dobře víš, že jsi mocnější, bohatší a silnější než já, a taky víš, že miluješ víc než já. Říkáš, že jsi Pravda. Když jsi tedy tohle řekl, Lásko, je to na Tobě, Lásko, je to na Tobě, protože jsi mocnější a máš víc síly než já. Volej mě tak silně, abych slyšela Tvůj hlas.“
A On hned začal říkat: „Veni, veni, columba mea, speciosa mea, veni.“ („Vstaň, přítelkyně má, krásko má a pojď!“) (Pís 2,13).
A celou mě sjednotil se sebou, a tak spojeni vedli jsme přesladkou rozmluvu jako přítel s přítelem, o které bych nedovedla říct ani to nejmenší.
Řekla jsem: „Oh, teď jsem Tě nalezla, Lásko má, ó, teď jsem spokojená, protože jsem spojena s Tebou, Lásko!“

Zpět