Chronologie rodiny Martinovy

I. Období od narození do jejich svatby (1823 -1858)
1823  22. srpna V Bordeaux se narodil Ludvík Martin jako třetí dítě Petra Františka a Marie Anny Fanny Martinových.
Všichni jeho čtyři sourozenci brzy zemřeli.
1831  23. prosince V Saint-Denis-sur-Sarthon v departementu Orne se narodila Marie Zélie Guérinová jako druhé dítě Izidora a Luizy Jany Guérinových. Má starší sestru Marii-Luisu a o deset let mladšího bratra Isidora.
1842 – 43 Ludvík se učí u svého strýčka v Rennes hodinářskému řemeslu.
1845 Ludvík se hlásí ke kanovníkům sv. Augustina, kteří žijí ve švýcarských Alpách v klášteře na Velkém svatém Bernardu. Pro neznalost latiny je opatem odmítnut.
1850 Ludvík si v Alençonu v ulici Pont-Neuf zřizuje v přízemí domu hodinářství. Tento dům s přilehlou malou zahradou později (až do r. 1871) obývá se svou ženou a s dětmi.
Zélie se hlásí k Dcerám milosrdné lásky, je odmítnuta kvůli zdraví.
1851  8. prosince Zélie dostává od Panny Marie vnitřní podnět, aby začala podnikat s alençonskou krajkou.
1858  7. dubna Sestra Zélie, Marie Luisa odchází do kláštera Navštívení Panny Marie v Le Mans. Přijímá jméno Marie-Dosithea.
Zélie bude po celý život se sestrou udržovat čilou korespondenci.
 duben První setkání Ludvíka a Zélie.
13. července Svatba Ludvíka Martina a Zélie Guérinové o půlnoci (podle dobového zvyku) v kostele Panny Marie v Alençonu.
II. Období od svatby do smrti Zélie Guérinové (1858-1877)
1558 – 59 Deset měsíců spolu Ludvík a Zélie žijí jako bratr a sestra.
1860  22. února Narození první dcery Marie Luisy.
1861 7. září Narození druhé dcery Pavlíny.
1863 Ludvík začíná pomáhat Zélii v její firmě na výrobu alençonských krajek; ponechává si i své hodinářství-klenotnictví.
3. června Narození třetí dcery Leonie.
1864 13. října Narození čtvrté dcery Heleny.
1865 Začínají Zéliiny zdravotní obtíže; Zélie není schopná dítě kojit.
Smrt Petra Františka Martina, otce Ludvíka, který s Martinovými žije v domě.
1866  20. září Narození prvního syna Josefa Ludvíka.
1867 Nastěhování Zéliina otce, Izidora Guérina, který se již nedokáže o sebe postarat, do domu Martinových.
14. února Umírá první syn Josef Ludvík.
19. prosince Narození druhého syna Josefa Jana Křtitele.
1868 24. srpna Umírá druhý syn Josef Jan Křtitel.
3. září Umírá otec Zélie, pan Izidor Guérin.
říjen Marie a Pavlína jsou dány na studium do penzionátu sester Navštívení v Le Mans.
Marie tam stráví sedm let do r. 1875; Pavlína devět let do r. 1877.
1869  28. dubna Narození sedmého dítěte, dcery Celiny.
1870 22. února Umírá čtvrtá dcera Helena.
16. srpna Narození osmého dítěte, dcery Melánie Terezie.
 8. října Umírá Melánie Terezie.
1871  leden Prusové vstupují do Alençonu v době prusko-francouzské války. Martinovi ubytovávají v domě vojáky.
Ludvík prodává svůj obchod s hodinami a šperky svému synovci a plně vstupuje do podniku své ženy. Stěhují se do domu zemřelého pana Guérina ve sv. Blažejské ulici č. 42, který Zélie zdědila. Zde se také narodí Terezie.
1873  2. ledna Narození posledního dítěte, dcery Marie Františky Terezie.
Po krátké době ztroskotává snaha vychovat Leonii v ústavu Le Mans jako její sestry. Leonie se nevžije do života v internátě, a proto musí být vrácena domů.
1874 Nevychází ani druhý pokus začlenění Leonie do života internátu, kdy rodina Martinova prosí, aby sestra Dosithea připravila jedenáctiletou Leonii na první svaté přijímání.
1876  říjen U Zélie dochází k zhoršení zdravotního stavu. Lékař jí diagnostikuje nádor na prsu a označí její stav za beznadějný, operaci nedoporučuje.
1877 24. února V klášteře Navštívení v Le Mans umírá ve svých 49 letech rodná sestra Zélie, sr. Marie Dosithea.
 18. -22. června Zélie vykonává se svými třemi staršími dcerami pouť do Lurd.
Nepřinese úlevu.
26. srpna Zélie přijímá v přítomnosti celé rodiny pomazání nemocných.
28. srpna Zélie Martinová v noci ve svých necelých 46 letech umírá.
Pohřeb se koná hned druhý den.
III. Období od smrti Zélie do smrti Ludvíka (1877-1894) 
1877 10. září Izidor Guérin nachází pro Martinovy nové bydlení v Lisieux – dům „Buissonnety“.
 15. listopadu Martinovi se stěhují do Lisieux.
1882  2. října Na Karmel nastupuje druhorozená dcera Pavlína, „druhá matka“ Terezie.
Přijímá jméno sr. Anežka od Ježíše.
1886 15. října Na Karmel nastupuje nejstarší dcera Marie, kmotra Terezie.
Přijímá jméno sr. Marie od Nejsv. Srdce.
1887  1. května Ludvíka zasáhne první ataka nemoci – částečné ochrnutí; své postižení rozchodí.
1888  9. dubna Na Karmel nastupuje nejmladší dcera Terezie.
Přijímá jméno sr. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.
květen Ludvík se při návštěvě kostela v Alençonu nabízí Bohu jako oběť.
24. června U Ludvíka se projevují první halucinogenní poruchy. Náhle zmizí, bez upozornění odchází z domu. Celina s panem Guérinem ho po čtyřech dnech nacházejí v Le Havru.
1889 10. ledna Ludvík doprovází s jasnou myslí Terezii při obláčce.
Jeho „poslední triumf“ na této zemi“ (sv. Terezie).
 12. února Silná halucinogenní ataka Ludvíka; lékař rozhoduje, že nemocný má být internován v ústavu Dobrého Spasitele v Caen.
1892 10. května Celina s Leonií berou otce z nemocnice domů; jeho postižení bylo po třech letech takového rozsahu, že již nepředstavoval nebezpečí pro sebe ani pro jiné.
12. května Poslední návštěva na Karmelu.
1894 27. května Pan Martin dostává prudký záchvat, jeho levá paže zůstane ochrnutá.
Přijímá poslední pomazání.
29. července Ludvík Martin ve čtvrt na devět ráno umírá. Je mu necelých 71 let.
 2. srpna V Lisieux se koná pohřeb.
11. října Příbuzní převezou z Alençonu do společného hrobu v Lisieux ostatky paní Martinové a čtyř zemřelých dětí.
IV. Období od smrti Ludvíka do svatořečení (1894-2015)
1894 14. září Dcera Celina nastupuje na Karmel.
Přijímá jméno sr. Jenovéfa od Svaté Tváře.
1897  30. září Ve čtyřiadvaceti letech umírá nejmladší dcera Terezie.
1899 28. ledna Po několika neúspěšných pokusech definitivně nastupuje třetí dcera Leonie do kláštera Navštívení Panny Marie. Jako vizitantka přijímá jméno Františka Terezie.
1923  29. dubna Beatifikace sr. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.
1925 17. května Svatořečení sr. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.
1940 19. ledna V nedožitých osmdesáti letech umírá nejstarší dcera Marie, sr. Marie.
1941  16. června V sedmdesáti osmi letech umírá třetí dcera Leonie, sr. Františka Terezie.
1951 28. července V nedožitých devadesáti letech umírá druhá dcera Pavlína, sr. Anežka.
1957 – 60 Na základě lidové zbožnosti a velkého množství žádostí jsou otevřeny beatifikační procesy Ludvíka a Zelie Martinových; procesy jsou zpočátku vedeny samostatně, teprve později se sloučí.
1959 25. února V nedožitých devadesáti letech umírá dcera Celina, sr. Jenovéfa.
1994  26. března Vyhlášení heroických ctností manželů Martinových; sv. Janem Pavlem II. jsou prohlášeni za ctihodné.
1997  19. října Prohlášení sv. Terezie Učitelkou církve.
2008  19. října Manželé Martinovi jsou papežem Benediktem XVI. prohlášeni za blahoslavené.
2015 Zahájení beatifikačního procesu třetí dcery Leonie, sr. Františky Terezie.
18. října Manželé Martinovi jsou papežem Františkem prohlášeni za svaté.

Zpět