Beatifikační zázrak manželů Martinových

V neděli 19. října 2008 proběhla beatifikace manželů Ludvíka a Zélie Martinových, rodičů sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře. Stali se tak druhým blahoslaveným manželským párem v celé historii církve. (První byli italští manželé Luigi a Maria Beltrame Quattrocchi, blahořečení 21. října 2001.) V rámci procesu beatifikace byl uznán zázrak uzdravení malého dítěte, který se stal na jejich přímluvu.
Pietro Schiliro se narodil 25. května 2002 v Monza v milánské diecézi rodičům Adele a Valterovi Schiliro jako jejich šesté dítě. Přišel na svět se závažnou plicní dysfunkcí, musel být hospitalizován a byl zcela závislý na respirátoru. 3. června jej rodiče dali pokřtít, vědomi si nebezpečí smrti. O dva dny později lékaři potvrdili, že malý Pietro pravděpodobně nepřežije ani s pomocí respirátoru.
Otec Antonio Sangalli, bosý karmelitán a přítel rodiny, přinesl obrázky manželů Martinových, vyprávěl o nich Schilirovým a navrhl jim pomodlit se k rodičům sv. Terezky novénu. K modlitbě za uzdravení chlapce se připojila celá farnost a přátelé. Po první novéně se modlili ještě tutéž novénu podruhé, k té se přidali také lékaři a zdravotní sestry.
29. června, na svátek sv. Petra – křestního patrona nemocného dítěte – si ošetřovatelka všimla náhlého zlepšení Pietrova zdravotního stavu. Během několika dnů začal dýchat bez pomoci respirátoru a za necelý měsíc, 26. července, byl z nemocnice propuštěn zcela zdráv. Toto nečekané uzdravení potvrdilo mnoho svědků včetně sedmi lékařů, kteří je prohlásili za nevysvětlitelné.
Uzdravení Pietra Schiliro oficiálně uznal jako zázrak na přímluvu manželů Martinových milánský arcibiskup kardinál Dionigi Tettamanzi. Stalo se tak slavnostně 10. června 2003 v přítomnosti mnoha svědků zázraku: Pietrových lékařů, rodiny i samotného Pietra, který se batolil po kapli a kolem stolu, na němž kardinál podepisoval dekret o zázraku.
Ludvík a Zélie prožili v důvěře v dobrého Boha mnoho těžkých životních situací; tuto důvěru předali své dceři a ona této důvěře stále učí lidi na celém světě. Hovoří o tom také rodiče zázračně uzdraveného Pietra. Jeho uzdravení bylo pro ně znamením Boží lásky a Božího zájmu o jejich obyčejný život: „Děkujeme stále Bohu za jeho milost. Přijal přímluvu Ludvíka a Zélie a uzdravil našeho Pietra. Ukázal svou lásku zázrakem, aby nám pomohl rozpoznat svou milující přítomnost v našich obyčejných životech. Ludvík a Zélie přijali okolnosti svého života s důvěrou v dobrotu Otce a to nám pomáhá v naší každodenní existenci.“

zpracovala Jitka Trmalová
Z časopisu Karmel 4/2009
s laskavým svolením

upraveno

Zpět