III. Sv. Josef na Karmelu před Terezií

Sv. Josef je přítomen v řádu již od jeho počátků. Není náhodou, že Karmel je květina, která byla zasazena a vyrostla v Palestině, Josefově zemi. Karmel vzešel pod ochranou Marie a Josefa. Již od jeho počátku je možné cítit jejich vliv. A i když není jisté to, co bylo napsáno, totiž, že „karmelitáni, když utíkali před pronásledováním, uchýlili se na západ a přinesli s sebou slavení svátku sv. Josefa“, (2) pak přesto je úcta k sv. Josefu nepopíratelná, neboť karmelitáni ji žili na úrovni osobní i místní již od svého příchodu do Evropy, i když se slavení svátku svatého patriarchy v řádu objevuje až ve druhé polovině 15. století. Zvláštností je, že karmelitáni vytvořili vlastní oficium ke cti sv. Josefa, které se objevuje v breviáři vydaném v Bruselu v roce 1580. A právě toto oficium čítávala svatá matka během svátku sv. Josefa. Znamená to, že karmelitáni, když začínali uctívat sv. Josefa, činili to s takovou horlivostí a vírou, že není možné najít v dějinách něco podobného. „Toto oficium není jen prvním pomníkem vztyčeným v západní církvi ke slávě sv. Josefa, ale zajisté je také nejkrásnější písní, která mu byla věnována. Všechny jeho části, od první až do poslední antifony, nám představují světce v celém jasu jeho slávy.“ (3)

Co se 19. března o svátku sv. Josefa opěvovalo a slavilo? Čistota sv. Josefa, jemuž Bůh svěřil panenskou Matku svého Syna a jehož manželství s ní mělo sloužit k tomu, aby bylo tajemství vtělení chráněno před zlem a případným neoprávněným podezřením. Toto Bohem připravené manželství je oboustranně panenské; nezakládá se na tělesném spojení, nýbrž na netělesné lásce; působením víry je to manželství šťastné a potomstvo je požehnané, Josef je pěstounem, panickým otcem a, jako Maria, bez hříchu. Maria a Josef vskutku žili ve šťastném manželství, vzájemně si pomáhali a oba dva se věnovali synu. Josefovi je zjeveno tajemství vtělení a tím mu anděl odhaluje tajemství vykoupení lidského rodu.

V tomto oficiu je shrnuta teologie sv. Josefa; je to niterné, vyvážené dílo, v němž je světec živě uctíván. Tuto teologii četla a meditovala sv. Terezie o svátku sv. Josefa, dokud žila v klášteře Vtělení. Zde byla úcta k sv. Josefovi pevně zakořeněná a do jejího života přešla jako jedinečná zkušenost.

Pokračovat
Zpět na úvod