Pozdrav svatému Josefovi

Buď pozdraven, svatý Josefe, obraze Boha Otce.
Buď pozdraven, svatý Josefe, pěstoune Syna Božího.
Buď pozdraven, svatý Josefe, příbytku Ducha svatého.
Buď pozdraven, svatý Josefe, milovaný Nejsvětější Trojicí.
Buď pozdraven, svatý Josefe, ctihodný Snoubenče panenské Matky.
Buď pozdraven, svatý Josefe, Otče všech věřících.
Buď pozdraven, svatý Josefe, nápomocný veškerou radou.
Buď pozdraven, svatý Josefe, strážce panen.
Buď pozdraven, svatý Josefe, milovníku chudoby.
Buď pozdraven, svatý Josefe, vzore mírnosti a moudrosti.
Buď pozdraven, svatý Josefe, zrcadlo pokory a poslušnosti.

Blahoslavené jsou tvoje oči, které viděly divy Boží.
Blahoslavené jsou tvoje uši, které naslouchaly slovu Božímu.
Blahoslavené jsou tvé ruce, které objímaly vtělené Slovo.
Blahoslavené je tvé srdce, planoucí horoucí láskou.

Blahoslavený buď věčný Otec, který tě vyvolil.
Blahoslavený buď Syn, který si tě zamiloval.
Blahoslavený buď Duch svatý, který tě posvětil.
Blahoslavená buď přesvatá Panna Maria, která tě milovala jako snoubence a bratra.
Blahoslavený anděl, který tě střežil.

Na věky buďte blahoslaveni všichni, kdo tě milují a vzývají.

Amen.

Zpět