Modlitba sv. Jana XXIII. ke sv. Josefovi

Svatý Josefe,
vyvolený Bohem k tomu,
abys byl na této zemi ochráncem Ježíše
a nejčistším snoubencem Panny Marie,
ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností
a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě:
ochraňuj milostivě nás,
kteří se k tobě s důvěrou obracíme.
Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje:
k tobě se utíkáme, protože víme,
že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje.
Také ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu;
ale tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem,
jásal radostí pro důvěrný vztah
s Božím Synem, tobě svěřeným,
a s Marií, jeho nejsladší Matkou.
Pomáhej nám, abychom pochopili,
že nejsme sami ve své práci,
abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás,
přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak,
jak jsi činil ty.
Vypros nám, aby v naší rodině
všechno bylo posvěceno láskou, trpělivostí,
spravedlností a úsilím o dobro.
Amen.

Zpět