IV. Mystagogická iniciace křesťana do trojiční spirituality

Spokojit se s tím, že jsem se pokusil souhrnně představit mystickou trojiční zkušenost v životě a v dílech svatého Jana od Kříže, by znamenalo zastavit se v půli cesty a nedostát původnímu záměru. Jednak proto, že Mystický učitel rozhodně nepsal s úmyslem živit výhradně teoretickou chápavost svých čtenářů, jednak proto, že žijeme v době, kdy se teologie jen pozvolna vymaňuje z „trojiční krize“, zmíněné na začátku mého příspěvku, a uvědomuje si svou zodpovědnost za „návrat“ Trojice do praktického života věřících, do pastorace a spirituality. (64)
V závěrečné části své studie tedy předkládám jakousi skicu návrhu pastoračního projektu mystagogické iniciace křesťana do trojiční spirituality, a to tak, že nejprve proberu základy pro vypracování takového projektu a následně se jej pokusím konkrétněji načrtnout, byť jen v hlavních rysech.

Základy pro vypracování pastoračního projektu
Mystagogická iniciace do trojiční spirituality

Zpět na úvod