Žiji v sobě bez života

Protože i sv. Terezie má báseň glosující totožný motiv (Vivo sin vivir en mí – Žiji v sobě bez života), je pravděpodobné, že obě básně vznikly společně. Nejčastěji se nabízí rok 1572 nebo 1577, kdy byla Terezie převorkou ve Vtělení (v prvním případě) nebo u sv. Josefa (ve druhém) v Avile a Jan zpovědníkem mnišek ve Vtělení (1572-1577).
Jde o výrazně teocentrickou báseň, výkřik vášnivé touhy po Bohu, projev „netrpělivé lásky“ (srov. 2N 13,8; DP 7,4; 9,2; ŽP 3,18), emotivně snad nejnabitější světcovu báseň. Autor přitom používá minimálně specificky náboženského slovníku a vyjadřuje se obecně lidsky.

Vivo sin vivir en mí Žiji v sobě bez života
[Coplas del alma que pena por ver a Dios] [Popěvky duše, která strádá touhou vidět Boha]
Vivo sin vivir en mí
y de tal manera espero
que muero porque no muero.
Žiji v sobě bez života
a do té míry doufám,
že umírám, protože neumírám.
1. En mí yo no vivo ya
y sin Dios vivir no puedo;
pues sin él y sin mí quedo,
este vivir, ¿qué será?
Mil muertes se me hará,
pues mi misma vida espero
muriendo porque no muero.
V sobě již nežiji
a bez Boha žít nemohu;
vždyť bez něj a bez sebe zůstávám,
čím bude tento život?
Tisíc smrtí se mi způsobí,
vždyť ve svůj vlastní život doufám
umíraje, protože neumírám.
2. Esta vida que yo vivo
es privación de vivir,
y así es contino morir
hasta que viva contigo.
¡Oye, mi Dios, lo que digo:
que esta vida no la quiero,
que muero porque no muero!
Tento život, který já žiji,
je odnímáním života,
a tak je ustavičným umíráním,
dokud nebudu žít s tebou.
Slyš, můj Bože, to, co říkám:
že takový život nechci,
že umírám, protože neumírám!
3. Estando ausente de ti,
¿qué vida puedo tener
sino muerte padecer
la mayor que nunca vi?
Lástima tengo de mí,
pues de suerte persevero
que muero porque no muero.
Zbaven tebe,
jaký mohu mít život,
leč snášet smrt,
největší, jakou jsem kdy viděl?
Je mi líto mě samotného,
vždyť náhodně trvám,
že umírám, protože neumírám.
4. El pez que del agua sale
aun de alivio no carece,
que en la muerte que padece
al fin la muerte le vale.
¿Qué muerte habrá que se iguale
a mi vivir lastimero,
pues si más vivo más muero?
Rybě, která z vody vychází,
alespoň úleva nechybí,
že ve smrti, kterou snáší,
nakonec smrt nalezne.
Jaká smrt se vyrovná
mému politováníhodnému žití,
vždyť žiji-li víc, víc umírám?
5. Cuando me pienso a aliviar
de verte en el Sacramento,
háceme más sentimiento
el no te poder gozar;
todo es para más penar
por no verte como quiero,
y muero porque no muero.
Když si myslím, že najdu úlevu
v tom, že tě uvidím ve Svátosti,
tím víc pociťuji,
že tě nemohu zakoušet;
všechno vzbuzuje větší utrpení,
neboť tě nevidím, jak chci,
a umírám, protože neumírám.
6. Y si me gozo, Señor,
con esperanza de verte,
en ver que puedo perderte
se me dobla mi dolor;
viviendo en tanto pavor
y esperando como espero,
muérome porque no muero.
A těším-li se, Pane,
nadějí, že tě uvidím,
když vidím, že tě mohu ztratit,
zdvojnásobuje se má bolest;
žije v takovém strachu
a doufaje jak doufám
umírám sobě, protože neumírám.
7. ¡Sácame de aquesta muerte,
mi Dios, y dame la vida;
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte;
mira que peno por verte,
y mi mal es tan entero,
que muero porque no muero!
Vytrhni mě z této smrti,
můj Bože, a dej mi život;
nezadržuj mě
v tak těsné smyčce;
hleď, jak strádám (touhou) tě vidět,
a mé zlo je tak úplné,
že umírám, protože neumírám!
 8. Lloraré mi muerte ya
y lamentaré mi vida,
en tanto que detenida
por mis pecados está.
¡Oh mi Dios!, ¿cuándo será
cuando yo diga de vero:
vivo ya porque no muero?
Budu již oplakávat svou smrt
a naříkat nad svým životem,
dokud zadržován
mými hříchy je.
Ó, můj Bože, kdy to přijde,
abych řekl doopravdy:
žiji už, protože neumírám?

 

překlad P. V. Kohut

Zpět