Periodizace života sv. Jana od Kříže

I. Juan de Yepes (1542-1563)
– syn chudé tkadleny (1542-1551)
– chovanec a ošetřovatel (1551-1559)
– student v jezuitské koleji (1559-1563)
1. Dětství a dospívání (1542-1563)
– mnoho chudoby a mnoho lásky
II. Juan de Santo Matía (1563-1568)
– student v Salamance (1563-1567)
2. V karmelitánském řádu (1563-1568)
– idealista (hledání živého Boha)
– přívrženec reformy (1567-1568)
III. Juan de la Cruz (1568-1591)
– Novicmistr (1568-1571)
– Rektor koleje (1571-1572)
– Zpovědník v Avile (1572-1577)
3. První léta reformy (1568-1577)
– duchovní formace, stává se známým,
„populárním“ (exorcista, duch. vůdce,
zpovědník)
– Vězeň v Toledu (1577-1578) 4. Vězeň v Toledu (1577-1578)
– nejkratší, ale zřejmě nejdůležitější období
– Vychovatel a zakladatel (1578-1581)
– Vyšší představený, autor (1582-1588)
5. Cestující apoštol (1578-1588)
– v Andalusii (1586-1587 průměrně 17 km
za den)
– Zralý mystik (1588-1591)
– Umírající světec (1591)
6. Plnost života (1588-1591)
– „Srdce u Boha, nohy na zemi a ruce při
práci“; poslední půlrok utrpení

Zpět