Ó, živý plameni lásky

¡Oh llama de amor viva! Ó, živý plameni lásky!
[Canciones del alma en la íntima
comunicación de unión de amor de Dios]
 [Písně duše v niterném sdílení
sjednocení lásky s Bohem]
1. ¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!,
pues ya no eres esquiva,
acaba ya, si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro.
Ó, živý plameni lásky,
který něžně zraňuješ
v nejhlubším středu mé duše!
Když už nejsi bolestivý,
skonči už, chceš-li,
protrhni závoj tohoto sladkého setkání.
2. ¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
que a vida eterna sabe,
y toda deuda paga!;
matando, muerte en vida la has trocado.
Ó, příjemný žehu!
Ó, ráno blaživá!
Ó, hebká ruko! Ó, jemný doteku,
který ví, co je věčný život
a splácí každý dluh!
Když zabíjíš, smrt jsi změnil v život.
3. ¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos esplandores
las profundas cavernas del sentido,
que estaba oscuro y ciego,
con extraños primores
calor y luz dan junto a su Querido!
Ó, lampy ohnivé,
v jejichž zářích
hluboké jeskyně smyslu,
který byl temný a slepý,
s podivuhodnými přednostmi
dávají spolu teplo a světlo svému Drahému!
4. ¡Cuán manso y amoroso
recuerdas en mi seno, procitáš
donde secretamente solo moras!
Y en tu aspirar sabroso,
de bien y gloria lleno,
¡cuán delicadamente me enamoras!
Jak mírně a láskyplně
v mém lůně,
kde jenom skrytě přebýváš!
A ve svém příjemném dechu,
plném dobra a slávy,
jak jemně rozněcuješ mou lásku!

překlad P. V. Kohut

Zpět