Glosa „na božský (způsob)“

Por toda la hermosura
nunca yo me perderé,
sino por un no sé qué
que se alcanza por ventura.
Ani pro všechnu krásu
nikdy neztratím hlavu,
nýbrž (jen) pro jakési nevímco,
jehož se dosahuje šťastnou náhodou.
1. Sabor de bien que es finito
lo más que puede llegar
es cansar el apetito
y estragar el paladar;
y así, por toda dulzura
nunca yo me perderé,
sino por un no sé qué
que se halla por ventura.
Chuť dobra, které je konečné,
může nanejvýš dospět
k ukojení žádosti
a k pokažení chuti;
a tak ani pro všechnu sladkost
nikdy neztratím hlavu,
nýbrž (jen) pro jakési nevímco,
jež se nalézá šťastnou náhodou.
2. El corazón generoso
nunca cura de pasar
donde se puede pasar,
sino en más dificultoso;
nada le causará hartura,
y sube tanto su fe,
que gusta de un no sé qué
que se halla pro ventura.
Velkodušné srdce
se nikdy nesnaží zdržovat
tam, kde je možné projít,
nýbrž v tom, co je těžší;
nic je neukojí
a natolik stoupá jeho víra,
že okouší jakési nevímco,
jež se nalézá šťastnou náhodou.
3. El que de amor adolece,
de el divino ser tocado,
tiene el gusto tan trocado
que a los gustos desfallece;
como el que noc calentura
fastidia el manjar que ve,
y apetece un no sé qué
que se halla por ventura.
Tomu, kdo láskou stoná,
božským bytím dotčený,
se potěšení tak mění,
že odumírá potěšením;
jako ten, komu horečka
omrzuje pokrm, který vidí,
a dychtí po jakémsi nevímčem,
jež se nalézá šťastnou náhodou.
4. No os maravilléis de aquesto,
que el gusto se queda tal,
porque es la causa del mal
ajena de todo el resto;
y así, toda criatura
enajenada se ve,
y gusta de un no se qué
que se halla por ventura.
Nedivte se tomu,
že jeho potěšení je v takovém stavu,
protože je příčinou zla
odlišnou od všeho ostatního;
a tak každý tvor
je viděn odcizený,
a zakouší jakési nevímco,
jež se nalézá šťastnou náhodou.

překlad P. V. Kohut

Zpět