Chronologie života – stručná

sv. Jan od Kříže

(1515 – 1582)

1542 asi 24. června Ve Fontiveros (Kastilie) ve Španělsku se narodil Juan de Yepes v šlechtické, ale chudé rodině tkalců Gonzala de Yepes a Cataliny, rozené Alvarezové.
asi r. 1545 Janovi zemřel otec.
asi r. 1548 Matka se s třemi syny přestěhovala do Arévala.
1551 – 1564 Jan žil v Medině del Campo; navštěvoval nejdříve školu pro chudé – Colegium de la doctrina. Učil se různá řemesla.
Později se stal ošetřovatelem v nemocnici de la Concepcion, kde se léčily různé nakažlivé nemoci.
1559 – 1563 Na návrh správce nemocnice, dona Alonsa Alvareza de Toledo Jan navštěvoval jezuitské kolegium.
1563 Jan vstoupil do karmelitánského kláštera sv. Anny v Medině; přijal řeholní jméno Jan od sv. Matěje (Juan de Santo Matía).
1564 červen nebo září Jan složil řeholní sliby.
1565 – 1568 Jan studoval filosofii a teologii na univerzitě v Salamance; bydlí v klášteře sv. Ondřeje za hradbami.
1567 léto Jan byl vysvěcený na kněze a sloužil svou primiční mši sv. v klášteře sv. Anny v Medině del Campo; poprvé se setkal s Terezií z Avily.
1568 konec září Terezie poslala Jana do Duruela (provincie Avila) připravit a založit první klášter reformovaných karmelitánů.
28. listopadu Provinciál karmelitánů Alonso Gonzáles posvětil první klášter bosých karmelitánů v Duruelu. Jan přijal nové řeholní jméno: Jan od Kříže (Juan de la Cruz).
1571 duben Jana od Kříže jmenovali rektorem koleje bosých karmelitánů v univerzitním městě Alcalá de Henares.
1572 – 1577 Jan působil v Avile jako zpovědník karmelitek v klášteře Vtělení.
1575 V Piacenze se konala generální kapitula, na které byla přijata přísná opatření proti bosým karmelitánům.
1577 v noci z 3. na 4. prosince Nereformovaní karmelitáni uvrhli Jana od Kříže do klášterního vězení v Toledu (Kastilie).
Žádali od něho, aby se vzdal tereziánské reformy.
1577 – 1578 prosinec-srpen Jan od Kříže strávil devět měsíců ve velmi přísném vězení v karmelitánském klášteře v Toledu.
1578 okolo 15. srpna Janovi se podařilo v noci utéct z vězení.
9. října Jan od Kříže se účastnil druhé kapituly bosých karmelitánů v Almodóvaru del Campo.
1578 – 1579 říjen – červen Jan od Kříže byl představeným kláštera bosých karmelitánů v Calvariu a duchovně vedl bosé karmelitky v Beas de Segura.
1579 13. červen Jan založil v Baeze klášter a univerzitní kolegium bosých karmelitánů.
1580 Ve Španělsku vypukla velká chřipková epidemie, která si vyžádala mnoho obětí; v Medině del Campo zemřela Janova matka – Catalina Alvarezová.
  22. červen Řehoř XIII. podepisuje breve, kde souhlasí se založením nezávislé, autonomní provincie bosých.
1581 3.-16. března V Alcalá de Henares se konala první provinční kapitula tereziánské reformy. Jana od Kříže zvolili za jednoho ze čtyř definitorů.
1582 – 1588 Jan od Kříže působil jako představený kláštera bosých karmelitánů v Granadě.
1582 4. října V Albě de Tormes zemřela ve věku 67 let matka Terezie od Ježíše.
1584 Napsal Komentář k Duchovní písni a Výstup na horu Karmel.
1585 17. února Jan jako vikář provincie založil klášter bosých karmelitek v Malaze (Andalusie).
17.-20. října Jan se účastnil provinční kapituly v Pastraně; provincie se rozdělila na 4 části. Jan od Kříže se stal provinčním vikářem Andalusie.
1585 – 1588 Hodně cestuje, zakládá mužské i ženské kláštery a vizituje je.
1588 – 1591 Jan je představeným kláštera v Segovii (Kastilie), který se stal i sídlem generální rady (consulta) bosých karmelitánů.
Jan od Kříže v ní působil jako první definitor; současně duchovně vedl bosé karmelitky a studenty.
1591 2. června Jan se účastnil generální kapituly řádu v Madridu.
Nebyl zvolen do žádného úřadu.
Přijal návrh vést skupinu 12 misionářů do Mexika.
červen Usadil se na čas v klášteře poustevníků v La Peňuele.
září Vážně onemocní; odešel léčit se do kláštera bosých karmelitánů v Ubedě.
14. prosince Krátce po půlnoci v přítomnosti celé komunity Jan od Kříže umírá.
18. prosince Koná se pohřeb Jana od Kříže za účasti mnoha kněží, řeholníků i lidu.
1893 28. dubna Tělesné ostatky Jana od Kříže převezli z Ubedy nejprve do Madridu a odtud do kláštera bosých karmelitánů v Segovii.
1609 Ostatky jsou převezeny do nového kostela bosých karmelitánů v Segovii.
1675 25. ledna Papež Klement X. prohlásil Jana od Kříže blahoslaveným.
1726 27. prosince Papež Benedikt XIII. vyhlásil Jana od Kříže za svatého.
1926 24. srpna Papež Pius XII. vyhlásil sv. Jana od Kříže za Učitele církve.

Zpět