Báseň Pastýř

1. Un pastorcico, solo, está penado,
ajeno de placer y de contento,
y en su pastora puesto el pensamiento,
y el pecho del amor muy lastimado.
Osamocený malý pastýř strádá,
zbavený potěšení a útěchy,
svou pastýřkou se zabývá ve své mysli,
a (jeho) hruď je láskou velmi zraněna.
2. No llora por haberle amor llagado,
que no le pena verse así afligido,
aunque en el corazón está herido,
mas llora por pensar que está olvidado;
Nepláče proto, že jej láska zranila,
neboť jej nebolí, že se vidí tak usouženého,
třebaže je v srdci zraněný,
pláče spíš při pomyšlení, že je zapomenut;
3 que sólo de pensar que está olvidado
de su bella pastora, co gran pena
se deja maltratar en tierra ajena,
el pecho del amor muy lastimado!
že pouze při pomyšlení, že je zapomenut
svou krásnou pastýřkou, s velkým utrpením
se nechává týrat v cizí zemi,
(jeho) hruď je láskou velmi zraněna.
4. Y dice el pastorcico: ay, desdichado
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia,
y no quiere gozar la mi presencia,
y el pecho por su amor muy lastimado!
A malý pastýř říká: Ach, (já) nešťastný
kvůli tomu, který se od mé lásky vzdálil
a nechce se těšit (z) mé přítomnosti,
a hruď (má) svou láskou velmi zraněnou!
5. Y a cabo de un gran rato, se ha encumbrado
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos,
y muerto se ha quedado asido dellos,
el pecho de el amor muy lastimado.
A nakonec se v jednom okamžiku pozvedl
na strom, kde rozpřáhl své krásné paže,
a mrtev na nich zůstal viset,
hruď (maje) láskou velmi zraněnou.

překlad P. V. Kohut

Zpět