Przeniesienie Karmelu św. Józefa w Pradze

                                                       

Prezentacja

https://karmeldrasty.eu

 

Szanowni,

zwracamy się do Was z wielką prośbą o wsparcie finansowe na przeniesienie naszego klasztora, Karmelu św. Józefa w Pradze.

Współnota karmelitanek bosych zaczęła działać w Pradze już w 17. wieku. Pierwszy klasztor Karmelu św. Józefa został zbudowany w Pradze na Małej Stronie, częścią arealu był też wielki ogród. W 1782 roku została współnota sióstr na podstawie dekretów cesarza Józefa II. przymuszona opuścić swój dom i odejść z kraju. Gdy było siostrom po dziesięciu latach ponownie pozwolone powrócić do Pragi, ich dom miał w międzyczasie juź innych mieszkańców. Na odszkodowanie został im przekazany klasztor, który pierwotnie należał do zakona męnskiego barnabitów z kościołem św. Benedykta na Placu Hradčanskim.

Dom ten nie był pierwotnie usposobiony do karmelitańskiegi trybu życia, lecz został dany współnocie jako rozwiązanie provizoryczne ich sytuacji. W porze trwania terroru kommunistycznego (1950 ̶ 1991) siostry ponownie zmuszono opuścić klasztor, i budynek został przebudoway na hotel. Dom zwrócono współnocie w pierwszej fali restytucji kościelnych w 1991 r.

Chociaż klasztor i jego lokacja w centrum Pragi ma mnogie zalety, stosunkowo w krótkim czase byłyśmy świadome niemałych kłopotów, połączonych z życiem w tym miejscu. Stary, zabytkowy klasztor jest pamiętnikiem kulturalnym, dla tego wymagania adminystracyjne i finansowe na jego utrzymanie są nie małe i często ciężko znośne. Z Placu Hradčanskiego i z ulic Małej Strony nasila się hałas miasta. Jako największy problem odczuwamy jednak malutki ogródek, który czyni tryb życia w klauzurze papieskiej fizycznie i psichycznie bardzo uciążliwym.

Z wszystkich powyżej wymienionych powodów trafiłyśmy po długim rozróżnianiu przed Panem już w 2005 r. do wniosku, że spróbujemy znależć dla naszej współnoty inne, bardziej nadające się miejsce, które lepiej odpowiadałoby naszemu sposobu życia w klauzurze papieskiej i jego wymogom.

Po długim czasie szukania nowego miejsca, które odpowiadałoby naszym zapotrzebowaniom, i jednocześnie napełniałoby pewne kryteria, zdecydowałyśmy na początku 2018 roku, wykupić stare gospodarstwo rolnicze we wsi Drasty w regionie Praga-Wschód, który odzyskała w 2015 r. W drugiej fali restytucji kościelnych z powrotem Kanonia Vyšehradska. Gospodarstwo to zostąło powrócone prawie po 70 latach władzy kommunistycznej w stanie bardzo żalosnym.

Ta siedziba spełnia jednak swoją lokacją, wymiarem i spokojną okolicą warunki, które są niezbędne dla naszego życia kontemplacyjnego. Jednocześnie jest to miejsce w ciasnej bliskości Pragi, której częścią chciałyśmy i nadal pozostać.

Też i szukanie kupującego naszego klasztora było bardzo ciężke i długotrwające. W współnocie zdecydowałyśmy sprzedać klasztor do celów nie komercyjnych, choć byłyśmy świadome tego, że z sprzedaży do celów komercyjnych otrzymałybyśmy prawdopodobnie o wiele więcej pieniędzy. Czułyśmy się zobowiązane przez pamiątkę naszych sióstr, które ten dom i kościół w przeszłych 180 latach życia uświęciły swoimi modlitwami i ofiarami. W sumie możemy z wdzięcznością oznajmić, że klasztor i kościoł nadal służyć będą rodzinie Karmelu. Będą w nim żyć i pracować naszy bracia karmelici bosi, którym udało się pozyskać inwestora do wykupu klasztora.

Częścią nowego arealu klasztora w Drastech winna być oprócz kwadratury klasztornej też nowa kaplica, dedykowana św. Terese z Avila, dom mieszkalny (dla tychczasowych mieszkańcōw) i dom dla gości z bliskim parkiem-lasem. Postaramy się odnowić ów pierwotny, teraz zdewastowany areal takim sposobem, żeby został on nowym ośrodkiem duchowym północnego krańca Pragi, i żeby mieszkańcy i przyśli goście mogli tu znależć miejsce wypoczynku duchowego.

Cała budowa klasztora, kościoła i przylegających budynków została zaplanowana do kilka etapów. W pierwszym (2018–2019) zostanie zremontowany dom mieszkalny i przyszły dom dla gości, który podczas budowy służyć będzie jako dom prowizorycznego zamieszkania sióstr. Pod koniec 2019 roku współnota planuje przenieść się do Drast. W 2019 roku rozpocznie się bezpośrednio budowa nowego klasztora i kościoła. Postaramy się, aby główna część budowy została skończona w 2021 roku.

Dlatego, że w ostatnich latach niestety wzrastają ceny prac budowłanych i materiałów budowlanych, i dlatego, że zdecydowałyśmy sprzedać nasz klasztór naszym braciom do celów nie komercyjnych, brakuje nam do odbudowania całego projektu środków materialnych. Dlatego ośmielamy się poprosić Państwo o pomoc finansową.

O ciągu naszego przeprowadzenia i prac budowlanych będziemy Państwo informować w ciągu kolejnych lat.

Bardzo dziękujemy za Państwa hojność, za naszych dobrodzińców modlimy się codziennie, i co miesiąc pamiętamy o nich przy mszy świętej.

W imieniu Karmelu św. Józefa
sr. Teresa Małgorzata od Serca Jezusa i Maryi
Przełożona

Nasz Konto-numer:
EUR:
115-6957630217/0100
IBAN: CZ22 0100 0001 1569 5763 0217
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

CZK:
115-3844130247/0100
IBAN: CZ75 0100 0001 1538 4413 0247
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX