Kastilský text řehole přijatý světicí: verze nebo adaptace?

Přes úctu a obdiv, který světice chovala ke své přítelkyni Marii od Ježíše existuje něco, v čem se neshodly. Žádná z nich neuměla latinsky, a proto potřebovaly mít text řehole ve srozumitelném jazyce. Každá si ho pravděpodobně obstarala sama. Není nezajímavé vidět, pro jakou verzi se rozhodla světice.

13. Řehole ve svém původním znění byla určena pro řeholníky a ne pro mnišky. Při přizpůsobování právních norem „prvního řádu“ „druhému řádu“ existovala v karmelitánské tradici jedna rozhodující skutečnost. Ve druhé polovině 15. století se Stanovy karmelitek vytvořily tak, že se jednoduše vzal a přizpůsobil text Stanov bratří, jak to vyplývá z úvodu Stanov sester. Tak je mohly ve francouzštině číst první karmelitky v Bretani, a tak mohla světice číst kastilský text z konce 15. nebo počátku 16. století, který se nám dochoval: Stanovy, které „tolikrát“ četla v letech 1560 – 1562. Ve skutečnosti se jednalo o legislativní text, který převáděl početné předpisy z mužského do ženského rodu. Bylo to samé učiněno i s řeholí? (12)

14. Marie od Ježíše se rozhodla pro toto řešení. Místa řehole, které se týkaly poustevníků přepsala pro mnišky. Tak můžeme v prvním podtitulku číst: „Volba převorky a tři sliby“, „Cela matky převorky“ atd. Výraz „výzbroj“ („krunýř spravedlnosti“) dokonce překládá jako „la tocca“ – čepec ženy: „Oblečte se do čepce spravedlnosti“. Marie od Ježíše před tím než založila svůj Karmel od Obrazu navštívila karmelitánské kláštery v Itálii, kde v některých domech použili tento způsob adaptace řehole. (13)

15. Světice nejde touto cestou. Měla k dispozici text řehole, jež byl špatně přeložený a vzala ho tak, jak byl bez feministických úprav. Když dává v roce 1568 fra Janovi od Kříže a otci Antonínovi Stanovy kláštera sv. Josefa, aby vypracovali Stanovy pro Duruelo a na úvod vloží také svůj kastilský text řehole. Otec Antonín přepracovává Stanovy tak, že je převádí z ženského do mužského rodu, avšak text řehole i přes nedokonalosti překladu ponechává netknutý, neboť to nebylo nutné. (14)

16. Toto gesto má svůj význam při hodnocení Tereziina stanoviska k řeholi. Tuto pozici bude zastávat, i když bude pracovat na svých Stanovách nebo když se je nakonec rozhodne vydat tiskem a když bez jakýchkoli rozpaků přizpůsobí některé předpisy řehole komunitnímu stylu života u sv. Josefa. (15)

Pokračovat
Zpět na úvod