Prorok Eliáš v karmelitánské tradici

(vyjma bosé reformy)

P. Gorazd Cetkovský O.Carm.

I. Počátky řádu na hoře Karmel
II. Po příchodu do Evropy
III. Spis „De institutione…“ Filipa Ribota
IV. Eliáš – vůdce a vzor
V. Spor o historicitu Eliáše jako zakladatele
VI. Vývoj ve 20. století
VII. Několik poznámek na závěr

Zpět