Rajská dimenze

V životě Eliášově se skutečně vrací cosi z rajské dimenze lidského života. Biblická vyprávění o jeho podivuhodných činech nám ukazují Eliáše jako toho, kdo opravdu vládne nad svěřeným stvořením, ovládá základní prvky – vodu, oheň, vzduch, zemi. Žije v harmonii s přírodou (keř, havrani přinášející potravu) jako Adam v ráji. Dokonce se havrani, kteří patřili mezi nečistá zvířata, a myslelo se, že nenávidí svá mláďata, se proměňují a stávají se dobrými. „Teď se podívej na jejich proměnu. Pohleď, Eliáši, na jejich lásku k člověku. Ti, kteří byli nelidští k svým vlastním mláďatům, se ti stali štědrými hosty.“ (42) A svou proměnou v laskavé pomocníky mají ukázat Eliášovi, že i on má být prostředníkem Boží lásky k Židům. Ještě výmluvněji je tento obraz vykreslen v hymnu Efréma Arménského. „Havrani, kteří před lidmi prchali, s Eliášem se líbali. Nenosili mu jen chléb, rozmlouvali s ním (…) stali se cizinci v poušti, protože chtěli s prorokem vést dialog. Živili ho, neprchli před ním, byli mu potěšením (…) Stejně jako s Adamem byla zvířata i ptáci v úzkém vztahu i s Noem a s Eliášem se přátelili havrani, jeho služebníci.“ (43) I Řehoř Veliký (44) a další autoři rozvíjeli podobné myšlenky. Symeón Starší, jak píše Theodoret z Kýru, dostal od lva datle, autor se dovolává Eliáše, kterého živili havrani, (45) poustevník Pavel byl také živen ptákem. (46) I Antonín poustevník komunikuje se zvířaty, navazuje s nimi harmonické soužití. Athanasios (VA 51) při té příležitosti zmiňuje text Písma: „A zvěř, jak je psáno, bude žít pokojně s tebou.“ (Job 5,23)

Pokračovat
Zpět na úvod