II. Místo proroka Eliáše ve spiritualitě tereziánského Karmelu

Abych na tuto otázku mohl odpovědět, pomohu si podobně jako na začátku svého příspěvku. Ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu nestojí totiž mezi zakladateli řeholních institutů pouze jediný karmelitánský zástupce, prorok Eliáš. V prostřední lodi najdeme i sochu samotné svaté Terezie od Ježíše a pod ní – aby snad nevyvstaly pochybnosti, proč se zde nachází – stojí nápis: S. Teresia spirit[ualis] Mater et Fundatrix novae Reformationis Ordinis Discalc. B. M. de Monte Carmelo.  (20) Domnívám se, že to, co tato socha a nápis pod ní vyjadřují, je – byť ve vícero ohledech – jediným důvodem, proč se v tereziánském Karmelu prorok Eliáš přece jen netěší takové pozornosti, úctě a obdivu jako v Karmelu dávné observance.

Pokračovat
Zpět na úvod