Poselství generálních představených k Roku zasvěceného života

Rok zasvěceného života, který začal před několika měsíci, je také pro nás karmelitány příležitostí k reflexi některých základních aspektů našeho života a charismatu.
Při této příležitosti jsme se my, generální představení řádu karmelitánů a bosých karmelitánů, P. Fernando Millán Romeral a P. Saverio Cannistrà, rozhodli zaslat všem členům karmelitánské rodiny na celém světě krátké poselství, abychom vás povzbudili k hlubokému prožití tohoto roku, který probíhá současně s 500. výročím narození sv. Terezie z Avily. To je pro nás významná událost a Terezie, mystagog a duchovní učitelka, je i dnes pro nás vzorem a vůdkyní v obnově našeho řeholního zasvěcení a inspirací tváří v tvář novým výzvám. Tato šťastná shoda může být mimořádnou příležitostí k reflektování a prohloubení vnímání naší řeholní a karmelitánské identity.
Pro svou reflexi jsme obdrželi důležitou pomoc, když papež František v listopadu minulého roku publikoval List všem zasvěceným osobám. Tento list se varuje poraženeckého pesimismu a volá nás, zasvěcené ženy a muže, abychom církvi i světu svědčili o kráse našeho povolání a našeho způsobu života. List obsahuje výzvu, kterou bychom neměli ignorovat: „V tomto roce by všichni měli s veškerou vážností vyhodnotit svou přítomnost v životě církve“ (List všem zasvěceným osobám; dále L II,5).
Následující myšlenky mají napomoci tomu, aby se toto „vážné vyhodnocení“ odstartovalo či aby s větší rozhodností pokračovalo tam, kde již začalo.

V srdci církve
Společenství pro svět
Pohled do budoucna

Zpět