Myšlenky Charlese Journeta o řeholním životě

Z knihy Jako ohnivý šíp
S laskavým svolením KNA

Zpět