8. den – S bl. Annou od sv. Bartoloměje

Úvodní modliba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Blahoslavená Anna od sv. Bartoloměje byla známou sekretářkou a ošetřovatelkou sv. Terezie od Ježíše. Po různých událostech a těžkostech vstoupila na Karmel, v němž – zvláště svou láskou k Panně Marii – zakusila hluboké mystické prožitky. Ve svém životopise mimo jiné poznamenává to, co si připomíná po jednom vytržení: „zůstala v mé paměti přítomnost Matky a Syna“. Maria a Ježíš se tak zjevují horlivé řeholnici jako se sebou nerozlučně spojeni. Také II. vatikánský koncil nám chtěl připomenout, že „Maria nikdy není bez Krista“. Celá osmá kapitola dogmatické konstituce o církvi vyjadřuje právě tuto myšlenku. Má název „Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve“. Panna Maria plní svou jedinečnou a neopakovatelnou úlohu v dějinách spásy vždy ve spojení s Kristem. Proto se snažíme, aby naše mariánská úcta nekončila u Mariiny postavy, ale vedla nás ke Kristu. „Skrze Marii k Ježíši“ – říká Pavel VI.

Modlitba
Já také, Maria, udělám všechno proto, aby byl můj duchovní život po vzoru blahoslavené Anny od svatého Bartoloměje ozářen neodlučnou přítomností tebe a tvého Syna.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět