6. den – S bl. Titem Brandsmou

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Blahoslavený otec Titus, karmelitán z Holandska, profesor a rektor univerzity Nimejgen, známý publicista a novinář, delegát holandských biskupů pro katolický tisk, byl v roce 1942 uvězněn nacisty a zemřel mučednickou smrtí v koncentračním táboře v Dachau. Přes své mnohé aktivity profesora a rektora nacházel čas i na šíření úcty k Panně Marii a karmelitánským světcům, slovem i písemně. Z mnoha přednášek a úvah, které napsal o Matce Boží, vyberme jen několik myšlenek: „Jsem šťastný, že mohu nosit hábit a bílý karmelitánský plášť, neboť tento šat je znamením Mariiny ochrany. Mám velikou důvěru v její mateřskou pomoc“ – říkával denně. Jednou prohlásil: „Představujeme si často Marii jako oblak, který přinesl Izraeli spásu a který také nám sesílá bohatý déšť milosti“. Ještě jindy dodal: „Nazírám Marii jako prostřednici všech milostí, zvláště milosti víry“. Panna Maria je prostřednicí všech milostí. Poslední koncil nám připomíná, že „se stala naší matkou v řádu milosti“ (LG 61). Pavel VI. říká, že „k Ježíšovi potřebujeme přicházet skrze Marii“. Svatý otec Jan Pavel II. se úplně svěřil do její ochrany a mnohokrát ji odevzdal celou církev.

Modlitba
Maria, prostřednice všech milostí, podobně jako blahoslavený Titus, i já jsem šťasten(na), že nosím škapulíř, znamení tvé ochrany. I já velmi důvěřuji v tvou pomoc a prostřednictví. Prosím tě proto, veď mě ke svému Synu.

Zpět