5. den – Se sv. Miriam od Ukřižovaného

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Sestra Miriam od Ukřižovaného pocházela z Galileje a je nám příkladem toho, co dokáže člověk – byť nevzdělaný – když svou důvěru vloží do Boha, snaží se žít ve sjednocení s ním a je poslušen vnuknutím Ducha svatého. Založila první klášter bosých karmelitek ve Svaté zemi, poblíž jeskyně Narození v Betlémě. Proniknuta prostotou a pokorou uměla dávat rady i vysvětlení hluboce teologické a jasné, které byly, pochopitelně, plodem nikoli studia (světice neuměla ani psát), ale opravdového vnitřního života, otevřenosti darům Božského Utěšitele a hluboké modlitby. O Panně Marii, Královně Karmelu, sestra Miriam říkávala: „Ó, jak velká byla její víra, jak vděčná byla Nebeskému Otci. (…) Maria svou vírou způsobila, že v ní po všechny dny rostl Ježíš. Budeme-li tedy mít podobnou víru jako ona, Ježíš bude růst i v našich srdcích.“ Maria je opravdovým vzorem víry pro nás všechny. Je Matkou důvěry. Chceme-li, aby Kristus rostl v našich srdcích, snažme se důvěřovat Bohu tak jako ona, po příkladu a s povzbuzením naší svaté sestry Miriam od Ukřižovaného.

Modlitba
Maria, Matko důvěry, posilni naši víru, aby v nás mohl den ze dne více růst Kristus.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět