3. den – Se sv. Marií Magdalénou deʼ Pazzi

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Sv. Maria Magdaléna deʼ Pazzi, karmelitka z Florencie, nám ve svých duchovních spisech zanechala mimo jiné tato památná slova: „Podobně jako Mudrci od Východu byli přivedeni hvězdou do betlémské stáje, i nás vede Maria, naše Hvězda k Bohu.“ Mnohokrát jsme vzývali Pannu Marii jako „Hvězdu mořskou“, „Hvězdu jitřní“. Ne vždy jsme si však uvědomovali, že ona je skutečně Hvězdou, která nás vede životem, která rozjasňuje a ozařuje chvíle temnot, pokušení a utrpení.

Modlitba
Maria, má Hvězdo, která vedeš, osvěcuješ svým jasem temné okamžiky mého života. Ať ve tvém škapulíři, který nosím, nalézám paprsky tvého světla, tvé pomoci. Učiň také, abych byl(a) alespoň nepatrným plaménkem, který napomůže mým bližním objevit tvé světlo.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět