1. den – Se sv. Terezií od Ježíše

Úvodní modlitba
Královno a Ozdobo Karmelu…

K rozjímání
Sv. Terezie od Ježíše, reformátorka Karmelu, je hluboce mariánskou postavou. Úcta k Panně Marii jí byla vštípena v raném dětství. Ve své Knize života píše: „Vyhledávala jsem samotu, abych se tam pomodlila své početné modlitby, zvláště růženec, který se moje matka ráda modlila a snažila se o to i u nás“ (1,6). Když měla 21 let, vstoupila Terezie na Karmel, který je mariánským řádem, a přijímá „její“ hábit. Panna Maria si vybírá Terezii, aby jejím prostřednictvím navrátila Karmelu jeho prvotní horlivost a krásu. Ve skutečnosti se Terezie stane „druhou matkou Řádu“. Svatá Terezie je pro nás všechny zvláštním příkladem toho, jak máme žít jako Mariiny děti. Sama o tom říká: „Vzpomínám si, že jsem neměla ještě dvanáct let, když mi umřela maminka. Sotva jsem si uvědomila tu velkou ztrátu, uchýlila jsem se celá zkormoucená k nohám sochy Panny Marie a s mnoha slzami jsem ji prosila, aby se stala mou matkou“ (ib.,7).

Modlitba
Také já si tě chci, Maria, zvolit za Matku svého srdce, za Matku svého duchovního života. Tvůj škapulíř, který nosím, ať mi ustavičně připomíná, že jsem tvým dítětem. Maria, má Matko, chci se ti stále více připodobňovat a odhalovat tak tvé ctnosti dnešnímu světu.

Litanie k Panně Marii Karmelské

Zpět