Datum 16. července

Panna Maria se naposled zjevila Bernadetě Soubirousové 16. července 1858.

Z Lurd:

Bernadeta byla poctěna posledním zjevením 16. července, v den svátku naší Panny Marie Karmelské. Bernadeta byla 3. června toho roku u prvního svatého přijímání; než začalo ráno svátku Panny Marie Karmelské, třikrát nebo čtyřikrát se od té doby nasytila chlebem andělů. Odpoledne toho dne, už se chýlilo k večeru, se modlila ve farním kostele. Uslyšela sladký hlas Panny Marie, který jí zněl v srdci a zval ji, aby šla k jeskyni. Bernadeta hned vstala a utíkala poprosit svou nejmladší tetu Lucilu, aby ji doprovodila do Massabielle.
Jakmile dívka upřela svůj zrak na jeskyni na druhé straně Gávy, paprsky extáze zazářily na její postavě a v unešení vykřikla: „Je tu! Zdraví nás a usmívá se na nás nad tou ohradou!“
V okamžiku nastala mezi Pannou Marií a Bernadetou obdivuhodná výměna náklonností, o kterých jsem již mluvil, které připomínaly proud světla mezi nimi oběma. Zdálo se, že malé nadšené děvče ponořené ve svou blaženost se snaží odpoutat od země a vzlétnout do náruče Matky Boží.
Slunce zapadalo na obzoru, nad roklí Massabielle se začaly rozprostírat stíny noci. Panna Maria naposledy upřela svůj hluboký pohled plný něžnosti na malou vyvolenou a zmizela.
Vše skončilo! Bernadeta už neměla vidět Pannu Marii dřív než až v záři nebe. (1)

Pokračovat
Zpět na úvod