Flos Carmeli

latinský text doslovný překlad básnický překlad
Flos Carmeli,
vitis florigera,
splendor caeli,
virgo puerpera
singularis.
Květe Karmelu,
révo květonosná,
lesku nebes,
ustavičná Panno
jedinečná.
Karmelská jsi
růže, réva sladká,
plná krásy,
Panna a přec Matka,
naše Paní.
Mater mitis
sed viri nescia
Carmelitis
esto propitia
stella maris.
Matko vlídná,
neznajíc muže,
karmelitánům
buď milostivá,
Hvězdo mořská.
Matko milá,
čistý květe Boží,
tys vždy byla
spásnou hvězdou v moři,
zůstaň s námi.
Radix Jesse
germinans flosculum
Nos ad esse
tecum in saeculum
patiaris.
Kořeni Jesse
vydávající květ,
dovol nám,
abychom byli
s tebou navěky.
Růže z Jesse,
z které kvítek raší,
modlíme se,
buď vždy matkou naší,
jež nás chrání.
Inter spinas
quae crescis lilium
Serva puras
mentes fragilium
tutelaris.
Lilie, která rosteš
mezi trním,
uchovej čisté srdce
nám, kteří
jsme křehcí.
Liliová
kráso mezi trny,
stvoř v nás nová
srdce bez poskvrny,
chraň je v dlani.
Armatura
Fortis Pugnantium
Furunt bella
tende praesidium
scapularis.
Silná zbrani
bojujících,
zuří boje,
poskytni nám
ochranu škapulíře.
Mocná zbrani,
když nastanou boje,
kéž nás chrání
škapulíře tvoje
bez ustání.
Per incerta
prudens consilium
Per adversa
iugie solatium
largiaris.
V pochybnostech
dobrou radu,
v protivenstvích
útěchu.
Východisko
z nejistot nám dáváš,
klidné místo
pro nás vyhledáváš,
léčíš rány.
Mater dulcis
Carmeli domina,
plebem tuam
reple laetitia
qua bearis.
Sladká Matko,
Paní Karmelu,
naplň svůj lid
radostí,
kterou Ty prožíváš.
Jsi nám matka,
Karmelská jsi Paní
o svá sladká
rajská radování,
děl se s námi.
Paradisi
clavis et ianua,
fac nos duci
quo, Mater, gloria
coronaris.
Klíči a Bráno,
do ráje veď nás!
Až tam,
kde, Matko, jsi
korunována.
Zemskou poutí
veď nás, cesto pravá
v ráj, kde jsou ti
koruna a sláva
Bohem dány.
Amen. Amen. Amen.

Zpět