V. Škapulíř

Celé toto mariánské bohatství se stává ještě cennějším škapulířovou úctou, jejíž počátky spadají do 15. století a která převládne v následujících staletích jako nástroj k rozšíření karmelitánské rodiny i mimo okruh bratří, mnišek a sester. Červencový svátek slavnostní připomínky, vzniklý na konci 14. století na poděkování za milosti obdržené od Panny Marie, se v novověku proměňuje ve svátek Škapulířové Panny Marie.
Dnes odkazuje škapulíř svou symbolikou na oděv karmelitánů a je prostředkem připojení k samotnému Řádu, svěření se a odevzdání Marii a její mateřské ochraně, připomínky milosrdenství Nejsvětější Trojice k nám Mariiným prostřednictvím, svátostinou, jež podněcuje zvláštní duchovní vztah k Marii Matce, Nejčistší Panně a Sestře.
Obléci si škapulíř znamená připojit se k Řádu, který je povýtce mariánský, podnítit autentickou zkušenost a následné úsilí o křesťanský život, a proto se i samotný škapulíř stává znamením pravé úcty k Nejsvětější Panně. Je to niterná, osobní a neustálá pobídka, přinejmenším obvyklá, ke vzývání, chvále a napodobování Marie. Je znamením vůle rozhodnuté žít vlastní existenci jako každý pravý karmelitán, tj. ve volbě Panny Marie jako dokonalého vzoru, podle něhož chce člověk utvářet svou vlastní skutečnost, v opoře o modlitbu a pokoru, zářící čistotou a plnou lásky k Bohu a bližním.

Zpět na úvod