Důvěrnost života s Marií

počátky a rozvoj mariánské úcty
původního Karmelu

Emanuele Boaga O.Carm.

Dříve než přednesu příspěvek, o který jsem byl na tomto sympóziu požádán, chci vyjádřit své bratrské poděkování těm, kdo je připravili a zorganizovali, za to, že jsem byl na ně pozván.
Názvem tohoto příspěvku je vyjádření „Důvěrnost života s Marií“, které se nachází v současných Stanovách původní větve Karmelu (srov. č. 27): vybral jsem si je, protože znamenitě vyjadřuje hluboký obsah mariánského života, s nímž se setkáváme v počátcích a ve středověkém období Karmelitánského řádu, a protože ho vnímám jako vůdčí linii mariánského života v jeho dávné větvi i po svaté Terezii od Ježíše, tedy v novověku a současnosti. V této své přednášce se pokusím nabídnout jakousi panoramatickou syntézu této mariánské zkušenosti, zatímco ten, kdo by chtěl prohloubit některý z jejích jednotlivých aspektů, najde k tomu podstatné odkazy v bibliografické poznámce na konci textu.

I. Karmel je celý mariánský
II. Milovat Marii jako ji miloval Ježíš
III. Na vrcholcích lásky
IV. Matka a ozdoba Karmelu
V. Škapulíř

Bibliografická poznámka

Zpět