Denní řád

Všední dny

Neděle

05:00 Vstávání 06:45 Vstávání
05:30 Angelus, Laudy, rozjímání,
Modlitba během dne (tercie)
07:15 Angelus, Laudy,
Modlitba během dne (tercie)
07:15 Mše svatá, díkůčinění
Snídaně
08:00 Mše svatá, díkůčinění
Snídaně
8:30 – 11:40 Práce Dopoledne Rozjímání soukromě
8:30 – 9:15 Noviciát
pro sestry ve formaci
11:40 Litanie, vespertinky
(modlitba ke svatým řádu),
Modlitba během dne
(sexta),
Zpytování svědomí
11:40 Litanie, vespertinky
(modlitba ke svatým řádu),
Modlitba během dne
(sexta),
Zpytování svědomí
12:00 Angelus, Oběd 12:00 Angelus, Oběd
12:30 – 13:30 Rekreace 12:30 – 13:30 Rekreace
13:30 Modlitba během dne
(nona)
13:30 Modlitba během dne
(nona)
13:45 – 14:45 Duchovní četba 13:45 – 14:45 Duchovní četba
14:45 – 15:30 Odpočinek Odpoledne Volno, odpočinek
15:30 – 17:00 Práce
17:00 Rozjímání 17:00 Adorace
18:00 Angelus, Nešpory 18:00 Angelus, Nešpory
18:20 Večeře 18:20 Večeře
18:45 – 19:45 Rekreace 18:45 – 19:45 Rekreace
19:45 Kompletář, Zpytování svědomí 19:45 Kompletář, Zpytování svědomí
20:00 Tzv. complet – stunde
(hodina přísného mlčení, volno)
20:00 Tzv. complet – stunde
(hodina přísného mlčení, volno)
21:00 Modlitba se čtením 21:00 Modlitba se čtením
22:00 Spánek 22:00 Spánek

Zpět