Číslo účtu – naši dobrodinci

Číslo účtu: 6700006005/2700

Za naše dobrodince se každý den modlíme a každý měsíc je za ně sloužena mše svatá.
Jsme Vám vděčné za všechny Vaše dary.

Zpět