Mučednictví a následování Ježíše Krista

Patříme k Božímu lidu, který kráčí mezi pronásledováním světa a Božími útěchami na své pouti a zvěstuje kříž a smrt Páně, dokud On znovu nepřijde (srov. LG 8). Náš život jako křesťanů a řeholníků se odehrává v prostoru a čase. V tomto rámci se pohybujeme, když se snažíme následovat Ježíše a odpovídat na hnutí Ducha. Naše následování Krista je svobodná odpověď na nezasloužené volání. Ježíš zde má iniciativu. Vydává se a hledá setkání s námi. Dříve, než my se vydáme hledat Boha, hledá už Bůh nás. A to začíná stále znovu. Naslouchat slovu je proto nutné a musí být uváděno ve skutek (srov. Lk 8,21).
Následování Ježíše má církevní rozměr. Kristus nás nevolá do izolace, spíše nás volá také jako skupinu a zve nás, abychom vytvořili společenství následování; neboť On chce být uprostřed nás (srov. Mt 18,20). Následování chce společenství. Jít za Ježíšem, jako jednotlivci i jako skupina, se stává postupně životem společenství (srov. Jan 1,37–51), bytí s Ním a prodlévání u Něho. Člověk přejímá Jeho učení a vydává se Mu. Následovat Ježíše znamená mít zkušenost Krista, znamená to přeměnit se v pravého učedníka, který naslouchá Mistru pozorně a s otevřeným srdcem a který chce s Ním sdílet život a osud a přitom se chce také učit zapomínat na sebe – až k smrti (srov. Jan 12,23–26). Následování se odehrává krok za krokem, zraje postupně. Člověk se učí vidět a přijímat vlastní slabosti a nevěrnosti jako součást osobních dějin svého života, ve víře, lásce a důvěře – to je očistný proces. Následování Ježíše znamená, že se člověk ze své strany zaváže k Božímu projektu, totiž zviditelnit Krista – Cestu v dějinách lidstva.
Ježíš je mučedník existenciálním způsobem. Vytrpěl pronásledování a smrt, protože zůstal věrný zvěstování Božího království s jeho požadavky; kvůli způsobu svého vystupování před náboženským a občanským světem své doby. Náš život jako křesťanů, náš řeholní život, není nic jiného než meditovat Jeho život, jako dítě poznává svou vlastní historii.
Toto existenciální následování Krista může vést dokonce k tomu, že člověk musí sdílet Ježíšův osud: pronásledování a násilnou smrt, Jeho mučednictví.

Pokračovat
Zpět na úvod