Svědkové utrpení Kristova

(1 Petr 5,1)

Myšlenky P. Camila Maccise, generálního představeného OCD,
k 200. výročí mučednictví karmelitek v Compiègne

Řím 1994

Milé sestry a bratři na Karmelu,
v tomto roce synody o Bohu zasvěceném životě uplyne 17. července 200 let od mučednické smrti karmelitek v Compiègne.
Když si připomínáme jejich mučednictví, měli bychom vidět toto svědectví v rámci nastávající církevní události – synody. Synoda nás konfrontuje s naším povoláním a posláním v církvi a dnešním světě a dává mučednictví našich sester dimenzi aktuálnosti, která představuje otázku pro nás samé. Z tohoto zorného úhlu bych se chtěl spolu s vámi, milé sestry a bratři, zamyslet nad smyslem, jaký pro nás může mít tato 200 let stará událost.

Mučednictví a následování Ježíše Krista
Mučednice z Compiègne následovaly Ježíše až na smrt
Mučednická dimenze našeho života zasvěceného Bohu
Nové mučednické perspektivy našeho života zasvěceného Bohu
Závěr

Zpět