Význam modlitby u křesťanů

Modlitba a velikonoční tajemství

Jesús Castellano Cervera OCD

Následující úvahy nad některými evangelijními texty a osobní reflexe Kristovy modlitby chtějí napomoci k uvědomění si ústředního významu modlitby v křesťanském životě v návaznosti na vyjádřené úvahy o vztahu mezi modlitbou a Zjevením. Jde o jednu z kristologických kapitol, jež nemůže být opomenuta: klademe tedy důraz na skutečnost, že modlitba je v samém středu Kristova velikonočního tajemství.

Ježíš – učitel a vzor křesťanské modlitby
Na vrcholu každé lidské modlitby
Ježíš v modlitbě: dějiny a tajemství
V srdci velikonočního tajemství
Hlediska modlitby jako prožívání velikonočního tajemství
V srdci našeho velikonočního tajemství

Text přednášky pronesené v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích dne 22.5. 1998.
Přeložil otec Vojtěch od sv. Hedviky OCD.

Zpět