Myšlenky Charlese Journeta o modlitbě

Modlete se ze vší síly a z celého srdce

Ta malá hostie

Utrpení se může stát hlubokou modlitbou

Z knihy Jako ohnivý šíp
S laskavým svolením KNA

Zpět