Co je modlitba

Co je modlitba v konfrontaci s tímto? Jde o to, abychom ukázali její podstatu, něco základního, ale současně se jedná o to, ukázat rozmanitost jejího projevu.

Modlitba je tím vším a ještě něčím mnohem větším. Život modlitby je životem v hodině Božího příchodu, abychom vešli do plnosti života v den milosti. V tomto pojetí modlitba znamená nalézt v Bohu jediný smysl života, je skutečným a plným spojením s Bohem, společenstvím s ním, životem ve věčné Boží přítomnosti, znamená plně se angažovat v lásce, až k bolesti očekávat věčnou modlitbu v blaženém patření. To je zároveň úkon i stav modlitby.
Základní rozměr křesťanské modlitby je soustředění se na Nejsvětější Trojici. To se děje prostřednictvím Ježíše Krista. Křesťanská modlitba směřuje k Otci skrze Ježíše Krista a s Kristem v jednotě Ducha svatého. Křesťanská modlitba je tedy kristocentrická a Kristem formovaná.

Pokračovat
Zpět na úvod