Litanie za pokoru

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého!

Od touhy, abych byl obdivovaný – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl oslavovaný – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl oblíbený – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl vážený a známý – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl středem pozornosti – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl chválený – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych měl přednost před jinými – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl žádán o radu – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, aby se souhlasilo s mými názory – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, aby mě lidé chápali a uznávali – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, abych byl lidmi dobře hodnocen – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, aby mě lidé pokládali za skromného a pokorného – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy vyhnout se všem nepříjemnostem a konfliktům – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy být s každým za dobře – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy nemít žádné nepřátele – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, aby mé chyby a omyly zůstaly utajené a nebyly zveličované – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy, aby mé oběti, zásluhy a dobré skutky vyšly jednou najevo – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy po odměně, vděčnosti a lidském uznání – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy po mimořádných milostech a útěchách – osvoboď mne Ježíši.
Od touhy po velkých a hrdinských dílech a skutcích – osvoboď mne Ježíši.

Od bázně, abych nebyl pokořován – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, aby mě lidé neodmítali – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, abych nebyl tupený – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, abych nebyl opomíjený – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, aby mi lidé nekřivdili – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, abych nebyl urážený a zesměšňovaný – osvoboď mne Ježíši.
Od bázně, aby se mnou lidé zacházeli nespravedlivě – osvoboď mne Ježíši.

Abych si nikdy nemyslel, že jsem lepší, než druzí – Pane, smiluj se.
Abych vždy viděl nejprve trám ve svém oku a pak třísku v oku svého bratra – Pane, smiluj se.
Abych se necítil nadřazený nad druhého – Pane, smiluj se.
Abych snesl bratrskou kritiku a nepřestal s bratrem mluvit – Pane, smiluj se.
Abych dokázal po hádce jako první udělat krok ke smíření – Pane, smiluj se.
Abych přál druhému jeho úspěch – Pane, smiluj se.
Abych byl spokojený, když se jiným bude dávat přednost přede mnou – Pane, smiluj se.
Aby mi nevadilo, když jiní budou chváleni a já zůstanu nepovšimnutý – Pane, smiluj se.
Abych vždy rozpoznával svůj dluh vůči Bohu – Pane, smiluj se.
Abych byl přesvědčen, že stále žiji z Božího milosrdenství – Pane, smiluj se.

Dej, abych se stále více umenšoval a Tys, Ježíši, rostl. Amen.

Zpět