Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,

Srdce Mariino, oroduj za nás.
Srdce Mariino, první po Srdci Božím,
Srdce Mariino, sjednocené se Srdcem Kristovým,
Srdce Mariino, nádobo Ducha Svatého,
Srdce Mariino, svatyně Trojice,

Srdce Mariino, svatostánku vtěleného Slova,
Srdce Mariino, bez poskvrny počaté,
Srdce Mariino, milosti plné,

Srdce Mariino, požehnané mezi srdci,
Srdce Mariino, trůne slávy,
Srdce Mariino, propasti pokory,
Srdce Mariino, oběti lásky,

Srdce Mariino, spolutrpící muka kříže,
Srdce Mariino, útěcho sklíčených,
Srdce Mariino, útočiště hříšných,
Srdce Mariino, naděje umírajících,
Srdce Mariino, trůne milosrdenství,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Milosrdný Bože, Ty jsi naplnil neposkvrněné Srdce Panny Marie stejnými city slitování a něžnosti vůči nám, jakými je proniknuto Srdce Ježíše Krista, Tvého a jejího Syna. Daruj nám všem, kteří nyní vzýváme toto panenské Srdce, abychom pro jeho zásluhy dosáhli trvalého sjednocení se srdcem jejím i Synovým. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět