Litanie k Duchu Svatému (2)

Dokonalý Dare Boží, sestup do našich srdcí.
Příslibe Otcův
Štědrosti Stvořitelova
Živote Ježíšův
Pečeti vtělení
Záruko našeho posvěcení
Prvotino všeho, co je
Zákone vštípený do našich srdcí
Přítomnosti, jež v nás chceš přebývat
Obhájce náš
Nestvořená milosti
Věčná chválo
Boží lásko
Dare naděje
Vnitřní dechu
Vroucí touho
Boží touho
Žárlivý milovníku
Darovaná slávo
Vnitřní posvěcení
Připomínko tajemství
Boží kompase
Boží vůle
Boží štěstí
Ohni života a lásky
Posvátný tvůrce pokoje
Úchvatný staviteli mostů
Vánku změny
Pravdomluvný
Všudypřítomný
Oblaku nevědění
Naplněná prázdnoto
Posvátné zranění
Svaté uzdravení
Velkomyslné slitování
Nejhlubší úrovni naší touhy
Ty, jenž obměkčuješ našeho ducha
Ty, jenž zaceluješ naše trhliny
Ty, jenž svým pohledem vše pronikáš
Ty, jenž vedeš k cíli
Ty, jenž znáš všechny věci
Ty, jenž posiluješ naše srdce
Ty, jenž rozehříváš srdce
Naše vítězství
Naše společná radosti
Nová a věčná smlouvo
Smlouvo vepsaná do našich srdcí

Ty, jenž se modlíš v nás, skrze nás, s námi, za nás, a navzdory nám, sestup do našich srdcí.
Amen. Aleluja!

Zpět